Τεχνολογικές εξελίξεις στην ρύμθιση του σακχαρώδη διαβήτη

Στην εποχή της τεχνολογίας, έχουν αναπτυχθεί συσκευές και συστήματα για να βοηθήσουν την καλύτερη φροντίδα και αντιμετώπιση των ασθενών με διαβήτη, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μειώνοντας το φορτίο της νόσου που οφείλεται στην εντατική καθημερινή φροντίδα. Η κινητοποίηση των ασθενών είναι απαραίτητη για να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα από τις νέες τεχνολογίες. Επίσης είναι απαραίτητη η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας για την αξιολόγηση και την τροποποίηση των συσκευών. Πάνω απ’ όλα, αυτά τα συστήματα προσφέρουν στους ασθενείς τα εργαλεία να μεγιστοποιήσουν την φροντίδα τους με την συνεργασία των επαγγελματιών υγείας.

Στην τελευταία δεκαετία, εμφανίστηκαν και άρχισαν να τελειοποιούνται τα κλειστά συστήματα χορήγησης ινσουλίνης και να μειώνεται η επιβάρυνση της νόσου.

Blog
E

Τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης που μετρούν την γλυκόζη στο μεσοκυττάριο υγρό και “διαβάζονται” με την σάρωση του αισθητήρα με τον μετρητή (Abbot Freestyle Libre) ή υπάρχουν καταγραφείς που δίνουν σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις (real data) στο κινητό (apps) και έτσι γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική η παρακολούθηση των μεταβολών του σακχάρου (sensor Dexcom G6 και Medronic Guardian) που διαθέτουν ειδοποιήσεις για υπογλυκαιμίες, πριν εμφανιστούν, ανάλογα με την ρύθμιση που θα κάνουμε. Αφορούν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.

E

Οι αντλίες ινσουλίνης που έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ από τις αρχικές μορφές τους, στην χορήγηση συνεχούς ινσουλίνης υποδορίως. Οι αντλίες συνδυάζονται με τα συστήματα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης και πρόσφατα τα συστήματα αυτά επεμβαίνουν στην λειτουργία τους διακόπτοντας την χορήγηση της ινσουλίνης σε υπογλυκαιμία και επανεκκινώντας την όταν αυξηθεί το σάκχαρο.

Οι καταγραφές της γλυκόζης από το κινητό ανεβαίνουν σε cloud έτσι γίνεται εφικτό οι γονείς να παρακολουθούν την πορεία της γλυκόζης των παιδιών τους καθώς και οι γιατροί των ασθενών τους. Μ’ αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο “τεχνητό πάγκρεας” που θα είναι η επανάσταση της θεραπείας του διαβητικού ασθενούς τύπου 1.